til top
  • Trelast

Trelast

I Norge har vi bygget hus med tre i århundrer. Fra Byggeriet kan vi tilby alt du trenger av trelast fra konstruksjonsvirke og limtre til bærende konstruksjoner til innvendige paneler med gamle og nye profiler.

Visste du at alle innvendige paneler og utvendige kledninger i dag kan leveres malt eller beiset i akkurat den fargen du måtte ønske? Dette gir raskere montering og et bedre resultat enn å male på byggeplass. Velger du kjøpe behandlet kledning med mellomstrøk får du den beste kledningen, og den kan stå inntil 2 år før overflatebehandling. Husk kuttflater og endeved! Det anbefales å påføre toppstrøket like etter montering.

Husk å inspisere kledning jevnlig, helst årlig, for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader. Faren for råtedannelse er størst nederst på veggen. Husk å vask huset hvert år med husvask. Ved vedlikehold benyttes kraftvask. Vedlikeholdsinstruks og -intervall. Alt ubehandlet treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt bør overflatebehandles for maksimal levetid etter leverandørens spesifikasjoner. Det er kledningsprofilen som avgjør hvordan skal feste de forskjellige kledningstypene.