til top
  • Byggeriet Engevik & Tislevoll

Byggeriet Engevik & Tislevoll

Engevik & Tislevoll held til på Hegraneset, 500 meter nordvest for Fitjar sentrum. Her har me kontorbygg, lagerutsal og mange kjekke tilsette.

Med kompetente fagfolk innan administrasjon, lager og transport, grunnarbeid, tømmer og betong vil me i Engevik & Tislevoll møta deg og dine behov.

Me tek kunden vår på alvor – anten det gjeld materialleveranse, bygging av veg, planlegging og oppføring av ny einebustad, eller ein skule der ungar skal trivast; me er din totalentreprenør.