til top
  • Hva er riktig yttertøy for ditt hus?

Hva er riktig yttertøy for ditt hus?

Skal du bygge deg nytt hus eller skifte kledning på det gamle, står du overfor et stort valg med tanke på hvilken kledning du skal gå for. Du skal tross alt leve med valget i mange tiår, så her er det viktig å komme riktig ut fra hoppkanten. Viktig ting å tenke gjennom er blant annet hva slags kledningsprofil du ønsker deg, om du vil montere den stående eller liggende og hvor mye vedlikehold du vil gjøre i årene som kommer.

Til inspirasjon / 16.06.2020

Stående eller liggende kledning?

Cato Flygind hos Byggtorget Rena starter alltid med det grunnleggende når kunder kommer innom for å handle kledning:

– Vi spør alltid om kledningen skal monteres liggende eller stående. Dessuten spiller stilen på huset inn, sier Cato.

For det er nemlig ikke slik at alle kledninger kan monteres både stående og liggende. Dermed vil utvalget variere med valget av monteringsretning. Er du usikker på hvilken retning du skal velge kan det være greit å vite at stående kledning gir huset et høyreist og smalt uttrykk, mens liggende kledning gir et lavere og bredere uttrykk. Velger du en kledning som kan monteres begge veier er det faktisk ingenting i veien for å bryte opp fasaden litt ved å kombinere monteringsretninger.

Som Cato er inne på, har også stilen på huset betydning. Her finnes det egentlig ikke noe fasit, men generelt brukes ofte kledninger uten spesielle profiler eller detaljer på moderne hus. Eksempler er dobbeltstaff rett eller en lektekledning. På mer tradisjonelle hus er det mer vanlig å bruke en kledning med mer detaljer og profiler, slik som barokk eller enkeltfals med staff.

Så er det ikke til å komme unna at mange hus har en stil som verken kan kategoriseres som moderne eller tradisjonell. Da er den gamle typen dobbeltfals med 28 graders vinkel som regel et godt valg. Merkevaresjef i Bergene Holm, Hege Voll Midtgaard, forklarer nærmere:

– Dobbeltfals gammel fungerer på de fleste hus og har en teknisk god profil som sørger for god avrenning av vann. Den kan dessuten monteres både stående og liggende, forteller hun.

Dette huset er er kledd med Dobbeltfals gammel - en klassisk kledning. ©Bergene Holm

Med sine runde former og smale bord, gir Utvendig Rustikk et behagelig og forfinet uttrykk til fasaden. ©Bergene Holm

Vedlikehold og overflatebehandling

I dagens marked kan vi i hovedsak skille mellom kledninger som skal males eller beises og kledninger som krever lite eller ingenting arbeid etter montering.

Vil du ha muligheten til å bestemme farge helt etter eget ønske bør du gå for en tradisjonell kledning av gran eller furu. Både Bergene Holm og Moelven leverer fabrikkmalt kledning både beiset og malt i den fargen du ønsker. Cato Flygind hos Byggtoget Rena kan fortelle at det er et par store fordeler med fabrikkmalt kledning:

– Det reduserer malingsjobben du trenger å gjøre selv og du får bedre tid på deg. Med ubehandlet kledning må du gjøre behandlingen veldig raskt etter montering for å unngå at nedbrytingen av treverket starter, mens en kledning som allerede er grunnet kan stå en stund, sier han.

Hege Voll Midtgaard i Bergene Holm legger også til en ytterligere fordel:

– Du slipper krympestripene som kommer når bordene trekker seg litt sammen og umalte felter dukker opp. Dette er spesielt synlig på mørke hus, men er også uheldig på hvite hus da de umalte stripene blir grå og gjør at fasaden ser skitten ut etter litt tid, sier hun.

Vil du helst la malerkosten ligge i boden, bør du vurdere en vedlikeholdsvennlig kledning. Det finnes mange ulike typer, og vi kan blant annet nevne royalimpregnert, malmfuru, sedertre, termofuru, termoask og NORD-kledning. Felles for alle disse typene kledning er at krever lite eller ingen vedlikeholdsinnsats etter montering. Flere av dem får dessuten en værbitt farge når de har stått en stund. Vil du ha denne fargen med én gang kan du velge NORD-kledning fra Bergene Holm eller behandle Moelvens kledninger i termoask, termofuru, malmfuru og sibirsk lerk med jernvitrol.

 

Gjør jobben skikkelig

Alle kledningstyper på markedet gir god beskyttelse mot vær og vind, forutsatt at du monterer dem på riktig måte. Det er nemlig gjennom riktig montering du sørger for at kledningen gir huset den beskyttelsen du forventer. Dette kalles for konstruktiv værbeskyttelse.

– Det er særlig viktig å unngå det vi kaller vannfeller, som gjerne kan oppstå rundt vinduer, dører og i overganger mellom bygningsdeler. En vannfelle oppstår dersom monteringen ikke er gjort riktig og fører til at det stadig blir stående vann i konstruksjonen, sier Hege hos Bergene Holm.

Andre ting å tenke på er å sørge for gode takutstikk, og å sikre god lufting bak kledningen. Særlig på moderne boliger er takutstikkene minimale eller fraværende, samtidig som vinduene gjerne ligger helt i flukt med kledningen og ikke har tradisjonelle vannbord. Dette kan skape utfordringer for og stiller større krav til montering av kledningen.