Arkitektkontorer

Byggeriet samarbeider med arkitektkontoret Unikus som er en del av Mestergruppen.

Unikus

Arkitekt og ingeniørfirmaet Unikus har solid erfaring og kunnskap innen byggprosjektering. De er spesialisert på boliger, lavblokker og barnehager. De har også prosjektert næringsbygg og da ofte i samarbeide med andre rådgivningsmiljøer.

Kontorets tjenester spenner fra idèskisser og planlegging/forprosjektering

(reguleringsplaner og bygg) til beregning og uttegning av det komplette tekniske materiell som hører til en byggesak.
www.unikus.no