Samarbeidspartnere

Samarbeidene huskjeder: 

Mesterhus

Mesterhus er organisert som et landsomfattende kjedeforetak av frittstående byggmesterfirmaer, og alle kontrakter inngås med den lokale Mesterhusbyggmesteren som er kontraktsrettslig ansvarlig for alle sine prosjekter. Grunntanken til Mesterhuskjeden er å bygge kvalitetshus, som blir bygget av din lokale byggmester, forankret i tradisjon, fagkunnskap, seriøsitet og solid håndverk i hele byggeprosessen.

www.mesterhus.no

Systemhus

Systemhus er en av landets største boligleverandører, og garanterer deg kvalitet i alle ledd. I over 40 år har de samarbeidet med solide leverandører av førsteklasses produkter, og deres store nettverk av dyktige forhandlere rundt om i landet besitter høy kompetanse. Systemhus skal være ledende på kundebehandling, inneklima og design.

www.systemhus.no

Blink-Hus

BlinkHus bygger eneboliger, hytter og prosjekter i store deler av Norge, med forhandlere fra Agder i sør til Finnmark i nord. Etablert i 1967, under navnet ”Byggeringen”. I 1992 ble navnet endret til Blink Hus. Høsten 2002 besluttet medlemmene at kjedesamarbeidet skulle bli enda tettere, blant annet gjennom at alle medlemmene skal fremstå under felles navn, felles visuell profil, felles arbeidsprosesser og sentralisert markedsføring.

www.blink-hus.no

Idèhus

Idéhus er en norsk huskjede som består av et kjedekontor og mange forhandlere. Kjedekontoret ble etablert i Trondheim i 1976, hvor vi fremdeles holder til. Vi er et servicekontor for forhandlerne med arkitekter og ingeniører som tegner, kalkulerer og kvalitetssikrer husene for forhandlerne.

www.idehus.no

Håndverkshus

AS Prosjektim Arkitektkontor på Hamar er hovedkontoret for Håndverkshuskjeden. Kontoret ble etablert i 1985 og består av 2 arkitekter og en kontormedarbeider. Håndverkshus utvikler og tegner Håndverkshusene med bakgrunn i mange års erfaring fra prosjektering av bolighus, og arbeider kontinuerlig med fornyelse innen boligplanlegging, og forsøker nå å rette oppmerksomheten i retning av en noe mer moderne utrykksform.

www.handverkshus.no

Håndverksmur

Murhuskjeden Håndverksmur AS er en sammenslutning av murmestere og entreprenører som har lokale forhandlere i store deler av landet. Våre murhus settes opp av den enkelte murmester/entreprenør i ditt lokale distrikt. Dette er seriøse håndverksbedrifter som streber mot samme mål, nemlig å tilby den enkelte husbygger en bolig i mur med ekte håndverkskvalitet.

www.handverksmur.no

 

 

Samarbeidene arkitektkontorer:

Unikus
Arkitekt og ingeniørfirmaet Unikus har solid erfaring og kunnskap innen byggprosjektering. De er spesialisert på boliger, lavblokker og barnehager. De har også prosjektert næringsbygg og da ofte i samarbeide med andre rådgivningsmiljøer. Kontorets tjenester spenner fra idèskisser og planlegging/forprosjektering (reguleringsplaner og bygg) til beregning og uttegning av det komplette tekniske materiell som hører til en byggesak.

www.unikus.no

Klepp Prosjektering
Klepp Prosjektering utvikler bygg- og eiendomsprosjekter fra A til Å for proffmarkedet. De bistår kunder gjennom hele prosjektet, fra oppdragsdefinering til tegning og beregning, samt innsendelse av nødvendige søknader. De kan også gå inn forskjellige steder i prosessen og løse enkeltelementer, hvis det er det du har behov for. Teamet består av ingeniører, arkitekter, byggmester, teknisk tegnere og rådgivere, med lang og bred erfaring innen faget.

www.klepp-prosjektering.no